Skip to content

Lê Thiên Hoa

Lê Thiên Hoa: Lê Thiên Hoa là một chuyên gia thẩm mỹ lông mi được biết đến với kỹ thuật nối mi tự nhiên và tạo hình lông mi theo yêu cầu của khách hàng. Cô đã tạo ra nhiều tác phẩm nổi bật và làm đẹp cho nhiều người nổi tiếng.